Povratak na Градоначелнице

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 25691, потес Чичови, КО Сомбор 2 (13.09.2017.)

Званична интернет презентација