Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 19715-1, потес Шикара, КО Сомбор (15.09.2017.)

Zvanična internet prezentacija