Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 26708, КО Сомбор 2 (22.06.2017.)

Zvanična internet prezentacija