Povratak na Градоначелнице

Одлука о скидању усева са катастарских парцела у КО Риђица и то број 3427, 3429 и 3431 (21.08.2017.)

Званична интернет презентација