↑ Povratak na Одлуке

Скупштине

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стара Селенча“ у Сомбору Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стапар“ у Стапару Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Станишић“ у Станишићу Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Растина“ у Растини Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Нова Селенча“… Детаљније

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ТРАЈНОГ УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ (АМБРОСИА АРТЕМСИИФОЛИА)

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОРА ПРЕМА ВРСТИ ПРЕВОЗА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ

Pogledati stranu »

ОДЛУКАО ЦЕНИ ЗАКУПА ПРОДАЈНИХ МЕСТА И ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА КОЈУ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Pogledati stranu »

ТАРИФНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Pogledati stranu »

ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija