Povratak na Одлуке

Скупштине

Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Одлука o расписивању избора за чланове савета месних заједница

Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стара Селенча“ у Сомбору Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Стапар“ у Стапару Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Станишић“ у Станишићу Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Растина“ у Растини Одлука о расписивању избора за чланове Савета МЗ „Нова Селенча“… Детаљније

Одлука o стипендирању студената са територије Града Сомбора

Одлука о боравишној такси

Одлука о градским административним таксама

Одлука о грађевинском земљишту

Одлука о држању домаћих животиња на територији града Сомбора

Одлука о држању кућних љубимаца на територији Града Сомбора

Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора

Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Одлука о месним заједницама на територији града Сомбора

Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Сомбора

Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на подручју града Сомбора према врсти превоза

Одлука о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Одлука о организацији градске управе града Сомбора

Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику

Одлука о пијацама на територији града Сомбора

Одлука о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора

Одлука о радном времену здравствених установа чији је оснивач Град Сомбор

Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара за забаву на територији града Сомбора

Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга

Одлука о такси превозу на територији града Сомбора

Одлука о уређењу Града

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, приградских насеља, улица, тргова и других делова насељеног места и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији

Одлука о финансијској подршци породицама са децом

Одлука о цени закупа продајних места и пијачног простора коју примењује ЈКП Простор Сомбор

Одлуку о комуналним делатностима на територији Града Сомбора

Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за крајње купце

Званична интернет презентација