Povratak na Скупштине

Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима

Званична интернет презентација