Povratak na Скупштине

Одлука о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Званична интернет презентација