План детаљне регулације блока 85

Zvanična internet prezentacija