План детаљне регулације дела блока 81

 

Zvanična internet prezentacija