План детаљне регулације дела блока 82 и 104

Zvanična internet prezentacija