Povratak na Планска документа

План детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље

Званична интернет презентација