Povratak na Планска документа

План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

 

Званична интернет презентација