План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору

 

Zvanična internet prezentacija