Povratak na Планска документа

План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

Званична интернет презентација