План детаљне регулациједела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору

Zvanična internet prezentacija