Povratak na Планска документа

План генералне регулације на простору индистријске зоне у Сомбору

Званична интернет презентација