Povratak na Одлуке

Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација