Povratak na Одлуке

Одлука о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација