Povratak na Одлуке

Одлука о цени закупа продајних места и пијачног простора коју примењује ЈКП Простор Сомбор

Званична интернет презентација