Povratak na Решења

Решење о постављeњу Ирине Бурка Парчетић за правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора

Званична интернет презентација