Povratak na Решења

Решење о постављењу Снежане Миланковић за заменика правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора

Званична интернет презентација