Povratak na Решења

Решење о постављењу Светлане Кнежевић за заменика правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора

Званична интернет презентација