Povratak na Dokumenti

Službeni list

U „Službenom listu Grada Sombor” objavljuju se akti organa grada – skupštine grada, gradonačelnice, gradskog veća  i načelnice gradske uprave,  ostali akti za koje je to određeno posebnim zakonom kao i prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Službeni list Grada Sombora (2019. godina)

  Broj 01 (28.01.2019.) Prilog 1 – Rešenje uz trezor obrasce Prilog 2 – Trezor obrasci Broj 02 (12.02.2019.) Broj 03 (25.02.2019.) Broj 04 (05.03.2019.) Broj 05 (25.03.2019.) Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Broj 06 (03.04.2019.) Broj 07 (17.04.2019.) Broj 08 (09.05.2019.) Broj 09 (10.06.2019.) Prilog 1 – Završni račun budžeta grada Sombora za… Detaljnije

Službeni list Grada Sombora (2018. godina)

  Broj 01 (12.01.2018.) Trezor obrasci Rešenje uz trezor obrasce Broj 02 (01.02.2018.) Prilog 1 – Uz Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada – Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa fotodokumentacijom  Prilog 2 – Izmene i dopune dela plana generalne regulacije na prostoru Industrijske zone u Somboru – PGR… Detaljnije

Službeni list Grada Sombora (2017. godina)

Broj 01 (13.01.2017) Obrazac SVS Trezor obrasci Rešenje uz trezor obrazace Broj 02 (17.01.2017) Broj 03 (14.02.2017) Broj 04 (07.03.2017) Broj 05 (13.04.2017) Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Sombora za 2017. GODINU Broj 6 (23.05.2017.) Prilog – Završni račun budžeta Grada Sombora za 2016. godinu Broj 07 (26.06.2017) LAP Broj 08… Detaljnije

Službeni list Grada Sombora (2016. godina)

Broj 01 (05.02.2016) Broj 01 (05.02.2016) – pravilnici – Broj 01 (05.02.2016) – trezor obrasci – Broj 02 (11.03.2016) Broj 03 (16.03.2016) Broj 03 (16.03.2016) – izmene i dopune PDR blokovi 76 i 77 Broj 04 (31.03.2016) Izmene i dopune plana generalne regulacije naseljenog mesta Kljajićevo Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada… Detaljnije

Službeni list Grada Sombora (2015. godina)

Broj 01 (30.01.2015) Broj 02 (01.04.2015) Broj 03 (29.04.2015) Broj 04 (04.06.2015) Broj 05 (02.07.2015) Broj 06 (19.08.2015) Broj 07 (27.08.2015) Broj 08 (17.09.2015) Broj 09 (20.10.2015) Broj 10 (24.11.2015) Broj 11 (22.12.2015)

Službeni list Grada Sombora (2014. godina)

Broj 01 (30.01.2014) Broj 02 (14.02.2014) Broj 03 (25.02.2014) Broj 04 (13.03.2014) Broj 05 (14.03.2014) Broj 06 (24.03.2014) Broj 07 (24.04.2014) Broj 08 (25.05.2014) Broj 09 (12.06.2014) Broj 10 (19.06.2014) Broj 11 (16.07.2014) Broj 12 (03.10.2014) Broj 13 (06.11.2014) Broj 14 (12.11.2014) Broj 15 (30.11.2014) Broj 16 (11.12.2014) Broj 17 (27.12.2014) Broj 18 (30.12.2014)

Službeni list Grada Sombora (2013. godina)

Broj 01 (23.01.2013) Broj 02 (18.02.2013) Broj 03 (27.03.2013) Broj 05 (22.05.2013) Broj 06 (05.07.2013) Broj 07 (01.08.2013) Broj 08 (23.10.2013) Broj 09 (29.11.2013) Broj 10 (11.12.2013) Broj 11 (27.12.2013)

Službeni list Grada Sombora (2012. godina)

Broj 01 (18.01.2012) Broj 02 (27.01.2012) Broj 03 (20.02.2012) Broj 04 (23.03.2012) Broj 05 (29.03.2012) Broj 06 (25.05.2012) Broj 07 (21.06.2012) Broj 08 (16.07.2012) Broj 09 (11.09.2012) Broj 10 (26.09.2012) Broj 11 (14.11.2012) Broj 12 (11.12.2012) Broj 13 (27.12.2012)

Službeni list Grada Sombora (2011. godina)

Broj 01 (28.01.2011) Broj 02 (09.02.2011) Broj 03 (31.03.2011) Broj 04 (06.04.2011) Broj 05 (29.04.2011) Broj 06 (13.06.2011) Broj 07 (14.06.2011) Broj 08 (01.07.2011) Broj 09 (16.09.2011) Broj 10 (27.09.2011) Broj 11 (29.11.2011) Broj 12 (29.12.2011)

Službeni list Grada Sombora (2010. godina)

Broj 01 (11.01.2010) Broj 02 (08.02.2010) Broj 03 (16.02.2010) Broj 04 (14.04.2010) Broj 05 (26.04.2010) Broj 06 (11.06.2010) Broj 07 (18.06.2010) Broj 08 (20.08.2010) Broj 09 (10.09.2010) Broj 10 (21.09.2010) Broj 11 (06.10.2010) Broj 12 (26.11.2010) Broj 13 (09.12.2010) Broj 14 (29.12.2010)

Službeni list Grada Sombora (2009. godina)

Broj 01 (19.02.2009) Broj 02 (09.03.2009) Broj 03 (26.03.2009) Broj 04 (21.05.2009) Broj 05 (18.06.2009) Broj 05a (18.06.2009) Broj 06 (23.07.2009) Broj 07 (12.10.2009) Broj 08 (17.11.2009) Broj 09 (30.11.2009) Broj 10 (03.12.2009) Broj 11 (22.12.2009) Broj 12 (30.12.2009)

Službeni list Grada Sombora (2008. godina)

Broj 01 (04.07.2008) Broj 02 (31.07.2008) Broj 03 (16.10.2008) Broj 04 (28.11.2008) Broj 05 (29.12.2008)

Službeni list opštine Sombor (2008. godina)

Broj 01 (25.01.2008) Broj 02 (14.02.2008) Broj 03 (21.03.2008) Broj 04 (26.03.2008) Broj 05 (30.04.2008) Broj 06 (13.05.2008) Broj 07 (25.05.2008) Broj 08 (02.06.2008) Broj 09 (10.06.2008) Broj 10 (12.06.2008)
Zvanična internet prezentacija