Povratak na Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 и 7261 К.О. Сомбор-1

Обавештење о одбијању пројекта – УП Драган Лукић, парцеле 7259 и 726

Званична интернет презентација