Povratak na Захтев усвојен

2018. година

Решење бр. 351-004-2018-V од 10.01.2018. године

Решење бр. 351-020-2018-V од 16.01.2018. године

Решење бр. 351-029-2018-V од 18.01.2018. године

Решење бр. 351-032-2018-V од 18.01.2018. године

Решење бр. 351-040-2018-V од 22.01.2018. године

Решење бр. 351-043-2018-V од 26.01.2018. године

Решење бр. 351-045-2018-V од 29.01.2018. године

Решење бр. 351-046-2018-V од 29.01.2018. године

Решење бр. 351-049-2018-V од 31.01.2018. године

Решење бр. 351-068-2018-V од 06.02.2018. године

Решење бр. 351-071-2018-V од 09.02.2018. године

Решење бр. 351-074-2018-V од 08.02.2018. године

Решење бр. 351-075-2018-V од 08.02.2018. године

Решење бр. 351-090-2018-V од 19.02.2018. године

Решење бр. 351-094-2018-V од 19.02.2018. године

Решење бр. 351-104-2018-V од 23.02.2018. године

Решење бр. 351-109-2018-V од 23.02.2018. године

Решење бр. 351-110-2018-V од 26.02.2018. године

Решење бр. 351-112-2018-V од 27.02.2018. године

Решење бр. 351-118-2018-V од 01.03.2018. године

Решење бр. 351-124-2018-V од 02.03.2018. године

Решење бр. 351-130-2018-V од 06.03.2018. године

Решење бр. 351-170-2018-V од 19.03.2018. године

Решење бр. 351-172-2018-V од 20.03.2018. године

Решење бр. 351-202-2018-V од 29.03.2018. године

Решење бр. 351-208-2018-V од 30.03.2018. године

Решење бр. 351-214-2018-V од 03.04.2018. године

Решење бр. 351-223-2018-V од 05.04.2018. године

Решење бр. 351-244-2018-V од 18.04.2018. године

Решење бр. 351-253-2018-V од 20.04.2018. године

Решење бр. 351-254-2018-V од 20.04.2018. године

Решење бр. 351-271-2018-V од 30.04.2018. године

Решење бр. 351-273-2018-V од 03.05.2018. године

Решење бр. 351-275-2018-V од 27.04.2018. године

Решење бр. 351-293-2018-V од 08.05.2018. године

Решење бр. 351-295-2018-V од 08.05.2018. године

Решење бр. 351-306-2018-V од 10.05.2018. године

Решење бр. 351-382-2018-V од 28.05.2018. године

Решење бр. 351-403-2018-V од 04.06.2018. године

Решење бр. 351-418-2018-V од 06.06.2018. године

Решење бр. 351-419-2018-V од 07.06.2018. године

Решење бр. 351-421-2018-V од 07.06.2018. године

Решење бр. 351-454-2018-V од 18.06.2018. године

Решење бр. 351-459-2018-V од 18.06.2018. године

Решење бр. 351-476-2018-V од 22.06.2018. године

Решење бр. 351-495-2018-V од 29.06.2018. године

Решење бр. 351-498-2018-V од 28.06.2018. године

Решење бр. 351-502-2018-V од 03.07.2018. године

Решење бр. 351-525-2018-V од 09.07.2018. године

Решење бр. 351-532-2018-V од 13.07.2018. године

Решење бр. 351-535-2018-V од 13.07.2018. године

Решење бр. 351-540-2018-V од 17.07.2018. године

Решење бр. 351-560-2018-V од 18.07.2018. године

Решење бр. 351-583-2018-V од 30.07.2018. године

Решење бр. 351-588-2018-V од 31.07.2018. године

Решење бр. 351-637-2018-V од 16.08.2018. године

Решење бр. 351-640-2018-V од 16.08.2018. године

Решење бр. 351-665-2018-V од 24.08.2018. године

Решење бр. 351-701-2018-V од 05.09.2018. године

Решење бр. 351-707-2018-V од 07.09.2018. године

Решење бр. 351-708-2018-V од 07.09.2018. године

Решење бр. 351-712-2018-V од 07.09.2018. године

Решење бр. 351-726-2018-V од 12.09.2018. године

Решење бр. 351-754-2018-V од 20.09.2018. године

Решење бр. 351-756-2018-V од 21.09.2018. године

Решење бр. 351-761-2018-V од 25.09.2018. године

Решење бр. 351-767-2018-V од 27.09.2018. године

Решење бр. 351-770-2018-V од 27.09.2018. године

Решење бр. 351-788-2018-V од 02.10.2018. године

Решење бр. 351-794-2018-V од 03.10.2018. године

Решење бр. 351-798-2018-V од 02.10.2018. године

Решење бр. 351-816-2018-V од 10.10.2018. године

Решење бр. 351-828-2018-V од 11.10.2018. године

Решење бр. 351-829-2018-V од 11.10.2018. године

Решење бр. 351-830-2018-V од 12.10.2018. године

Решење бр. 351-838-2018-V од 12.10.2018. године

Решење бр. 351-846-2018-V од 16.10.2018. године

Решење бр. 351-855-2018-V од 19.10.2018. године

Решење бр. 351-868-2018-V од 23.10.2018. године

Решење бр. 351-875-2018-V од 25.10.2018. године

Решење бр. 351-879-2018-V од 26.10.2018. године

Решење бр. 351-887-2018-V од 29.10.2018. године

Решење бр. 351-964-2018-V од 08.11.2018. године

Решење бр. 351-974-2018-V од 14.11.2018. године

Решење бр. 351-1042-2018-V од 29.11.2018. године

Решење бр. 351-1051-2018-V од 03.12.2018. године

Решење бр. 351-1087-2018-V од 11.12.2018. године

Решење бр. 351-1093-2018-V од 12.12.2018. године

Решење бр. 351-1099-2018-V од 14.12.2018. године

Решење бр. 351-1104-2018-V од 18.12.2018. године

Решење бр. 351-1129-2018-V од 21.12.2018. године

Решење бр. 351-1130-2018-V од 21.12.2018. године

Решење бр. 351-1141-2018-V од 26.12.2018. године

Званична интернет презентација