Povratak na Грађевинске дозволе

Захтев усвојен

Решење бр. 351-004-2018-V од 10.01.2018. године

Решење бр. 351-020-2018-V од 16.01.2018. године

Решење бр. 351-029-2018-V од 18.01.2018. године

Решење бр. 351-032-2018-V од 18.01.2018. године

Решење бр. 351-040-2018-V од 22.01.2018. године

Решење бр. 351-043-2018-V од 26.01.2018. године

Решење бр. 351-045-2018-V од 29.01.2018. године

Решење бр. 351-046-2018-V од 29.01.2018. године

Решење бр. 351-049-2018-V од 31.01.2018. године

Решење бр. 351-068-2018-V од 06.02.2018. године

Решење бр. 351-071-2018-V од 09.02.2018. године

Решење бр. 351-074-2018-V од 08.02.2018. године

Решење бр. 351-075-2018-V од 08.02.2018. године

Решење бр. 351-090-2018-V од 19.02.2018. године

Решење бр. 351-094-2018-V од 19.02.2018. године

Решење бр. 351-104-2018-V од 23.02.2018. године

Решење бр. 351-109-2018-V од 23.02.2018. године

Решење бр. 351-110-2018-V од 26.02.2018. године

Решење бр. 351-112-2018-V од 27.02.2018. године

Решење бр. 351-118-2018-V од 01.03.2018. године

Решење бр. 351-124-2018-V од 02.03.2018. године

Решење бр. 351-130-2018-V од 06.03.2018. године

Решење бр. 351-170-2018-V од 19.03.2018. године

Решење бр. 351-172-2018-V од 20.03.2018. године

Решење бр. 351-202-2018-V од 29.03.2018. године

Решење бр. 351-208-2018-V од 30.03.2018. године

Решење бр. 351-214-2018-V од 03.04.2018. године

Решење бр. 351-223-2018-V од 05.04.2018. године

Решење бр. 351-244-2018-V од 18.04.2018. године

Решење бр. 351-253-2018-V од 20.04.2018. године

Решење бр. 351-254-2018-V од 20.04.2018. године

Решење бр. 351-271-2018-V од 30.04.2018. године

Решење бр. 351-273-2018-V од 03.05.2018. године

Решење бр. 351-275-2018-V од 27.04.2018. године

Решење бр. 351-293-2018-V од 08.05.2018. године

Решење бр. 351-295-2018-V од 08.05.2018. године

Решење бр. 351-306-2018-V од 10.05.2018. године

2017. година

2016. година

Званична интернет презентација