Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Јавна набавка добара – Набавка опреме за мултимедијалне садржаје (17.09. – 02.10.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радовa– Реконструкција породилишта „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1

Јавна набавка радова – Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор (09.09.-09.10.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2

Јавна набавка услуга – Пројектно техничка документација за реконструкцију и санацију старе школе у Бачком Моноштору и предшколске установе у Алекса Шантићу (19.08.-03.09.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Лични пратилац (04.08.-17.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радовa – Реконструкција зграде Жупаније-улична фасада (31.07.-01.09.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Обука за заштиту на раду (основна, виљушкаристи и остало) (31.07.-14.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара –Набавка моторних тестера, резервних делова потрошног материјала (28.07.-12.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Канцеларијски материјал (24.07. – 24.08.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у ул.Првомајски булевар у Сомбору (11.12.-10.01.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора
Званична интернет презентација