Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка- Израдa пројектне документације за реконструкцију и санацију објекта Центар за социјални рад у Сомбору ул. Карађорђева број 1 (05.06.—-15.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда

Набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за Изградњу дела саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору (05.06.-15.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Записник о отварању понуда

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта Кластер клуб (28.05-.05.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Jaвна набавка –набавка и монтажа опреме за климатизацију (17.05.—–29.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Израда пројекто-техничке документације „Пословна зона у Сомбру са бизнис инкубатором, хладњачом, кванташком пијацом, тржницом и пратећим објектима“ (14.05-.13.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Услуге угоститељства – услуге кетеринга ( 04.05. – 15.05.2018 )

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (26.04. – 28.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварање понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору-партија 1 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе града Сомбора ( 26.04. – 11.05.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Стратегија развоја саобраћаја (20.04.-30.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћаја СС2 и П6 (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење 2 Друга измена Конкурсне документације Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одговор на питања Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуге угоститељства – услуге кетеринга (16.04.-24.04.2018.)

    Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности услуга – Осигурање имовине и запослених у Градској управи града Сомбора (04.04.—–13.04.2018.)

  Konkursna -osiguranje KONAČNA VERZIJA Javi poziv -osiguranje Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору (22.02. – 02.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење број 5 Измена конкурсне документације 2 Појашњење број 6 Изменa конкурсне документације од 27.03.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о… Детаљније

Набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (25.10.-28.11.2017)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена обрасца 8 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Званична интернет презентација