Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Набавка радова – Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору (22.02. – 26.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка добара – Набавка 3.300 ланч пакета хране за материјално угрожено становништво (22.02. – 27.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (21.02. – 05.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (21.02. – 05.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка добара – Набавка софтвера за вођење евиденције државног пољопривредног земљишта и земљишта у јавној својини града Сомбора са евиденцијом књига поља-плодореда, а ради доделе (21.02. – 02.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (14.02. – 26.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима(коловоз, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених атмосферских канала) (09.02.-12.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Одржавање тротоарa , бициклистичких стаза и крпљење ударних рупа на општинским путевима, градским улицама и улицама у насељеним местима (09.02 – 12.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација

Набавка услуга – Организација концерта поводом дана Града Сомбора (02. – 12.02.2018.)

    Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Набавка услуге личног пратиоца (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка опреме за унапређење комуникације грађана и органа локалне самоуправе – Набавка рачунара за потребе услужног центра (22.01. – 30.01.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе града Сомбора (26.12.2017. – 12.01.2018. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Образац структуре цена Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите, према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (20.12.2017. – 24.01.2018. године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3, кат. парцела 5718/1 к.о. Сомбор 1 (20.11.2017 – 10.01.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Образац структуре цена Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (25.10.-28.11.2017)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена обрасца 8 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Појашњење 5 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Званична интернет презентација