Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3, кат. парцела 5718/1 к.о. Сомбор 1 (20.11.2017 – 21.12.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација

Набавка услуга – Елаборат – процена вредности водовода у насељеним местима (09.11.-23.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава

Набавка услуга – Израда идејног решења за изградњу водовода од Бездана до Царине (02.11. – 10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Пројекат кружног тока у улици Филипа Кљајића (02.11.-10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора (27.10.-07.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (25.10.-28.11.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена обрасца 8

Набавка радова – Санација фасада атријума објекта Градске управе града Сомбора (зграда Жупаније) ( 20.10.-21.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2

Набавка радова – Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3 (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење 3 Појашњење 4

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Појашњење 5 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Званична интернет презентација