Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга– Услуге мобилне телефоније (17.09.-25.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка добара– Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица по уговору 401-486/2019-II (12.09.-20.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка за услуге садње садница лаванде у програмском подручју – HUSRB/1602/42/0073/LB-TD-SE-02 (05.09.2019. – 06.10.2019.)

Документација

Јавна набавка радова – Израда и уградња намештаја и уређење ентеријера за потребе ЈУМ-а (04.09. – 12.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Електро-инсталатерски радови за потребе ЈУМ-а (04.09. – 12.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова– Грађевинско-занатски радови на адаптацији постојећег простора за потребе ЈУМ-а (04.09.-12.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова– Изградња гасовода у индустријској зони (29.08.-06.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Услуга организације кајакашке обуке и рекреационе кајакашке туре уз ангажовање тренера за кајакашку обуку – GreenWays Sombor (29.08.2019. – 06.09.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуциони извештај Формат уговора

Јавна набавка радова– Изградња водовода у насељеном месту Дорослово (23.08.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Стратегијa локалног oдрживог развоја Града Сомбора за период 2021-2027 године (19.08. – 27.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара– Канцеларијски материјал (16.08.-27.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Набавка 37 пакета грађевинског материјала на основу пројекта Регионални стамбени пројекат, потпројекат пет (09.08.-30.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација на енглеском језику Конкурсна документација на енглеском језику – зипована верзија Конкурсна документација – зипована верзија

Јавна набавка радова– Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге (05.08.-04.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Услуга припреме, дизајна и штампања промотивних мајица, качкета и осталог промотивног материјала за пројекат Баја – Сомбор greenways (02.08.2019. – 12.08.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Формат уговора Евалуациони извештај

Јавна набавка услуга– Лични пратилац (02.08.-12.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора (26.07.-29.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда

Јавна набавка услуга – Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за озакоњење објеката у својини града Сомбора – Технички преглед објеката (25.07. – 05.08.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничкe документацијe за “Санацију, рестаурацију, конзервацију, адаптацију и инвестиционо одржавање фасада објекта Градске управе Града Сомбора – (Зграде Жупаније) уличне и дворишне фасаде “ (24.07. – 07.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА „СОМБОР-ГАС“ СОМБОР АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДНОСЕ ОСНИВАЧА ГРАДА СОМБОРА И „МОНТМОНТАЖА“ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ ЗАГРЕБ (23.07.-31.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева) (11.07.- 22.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга превоза ђака средњих школа на територији града Сомборa (09.07. – 08.08.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса (04.07.-12.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ у Сомбору (02.07.-15.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 1 Записник о пријему понуда Одлука о додели награда

Јавна набавка услуга – Израда web сајта месне заједнице Светозар Милетић у оквиру пројекта CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуациони извештај Формат уговора

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније

Јавна набавка радова – Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС“Колут“– технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хипохлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту (17.06.-19.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка услуга – Анализа финансијског положаја „Сомбор-гас“ Сомбор – Анализа пословних процеса са посебним освртом на односе оснивача града Сомбора и „Монтмонтажа“ деоничарско друштво за инжењеринг и изградњу Загреб (11.06. – 19.06.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Поклони (08.05.-17.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка јавне набавке –за партију број 5 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија… Детаљније

Јавна набавка радова – Набавка радова за побољшање државног пута IБ категорије, број пута 12, у улици Матије Гупца у Сомбору са привременом и трајном саобраћајном сигнализацијом за пројекат под акронимом СO-БAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (03.05.-03.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (25.04.-09.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка кајака са опремом за веслање за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Услуга припреме, дизајна и штампања промотивног материјала за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Услуге_01 Захтев за понуду Услуге_02 Образац за подношење понуда услуга штампања Услуге_03 Евалуациони извештај Услуге_04 Формат уговора

Јавна набавка добара– Репрезентација (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – комунална инфраструктура (13.03.-27.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније
Званична интернет презентација