Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме и хардвера за ЈУМ (06.11. – 15.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција старе школе у Гакову (01.11.- 02.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Пројекат бициклистичке стазе (31.10.-08.11.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција Дома омладине (Културни центар) (30.10.-29.11.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка добара – Аутоседишта за децу (29.10. – 06.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Семафор у Телечкој (16.10.-24.10.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројеката за изградњу атарских путева – објеката на територији Града Сомбора (Ненадић-Билић и др.) (16.10.-25.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Набавка погонског горива за службена возила (09.10.-21.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Јавни позив 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција раскрснице Венац Радомира Путника, Венац Ж.Мишића, Милоша Обилића и Коњoвићеве улице у Сомбору (Видовдански трг) (27.09.-28.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Услуга организације Ултрамаратона од Баје до Сомбора – GreenWays Сомбор (23.09.2019. – 01.10.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка за услуге садње садница лаванде у програмском подручју – HUSRB/1602/42/0073/LB-TD-SE-02 (05.09.2019. – 06.10.2019.)

Документација

Јавна набавка радова – Електро-инсталатерски радови за потребе ЈУМ-а (04.09. – 12.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Услуга организације кајакашке обуке и рекреационе кајакашке туре уз ангажовање тренера за кајакашку обуку – GreenWays Sombor (29.08.2019. – 06.09.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуциони извештај Формат уговора

Јавна набавка услуга – Стратегијa локалног oдрживог развоја Града Сомбора за период 2021-2027 године (19.08. – 27.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Набавка 37 пакета грађевинског материјала на основу пројекта Регионални стамбени пројекат, потпројекат пет (09.08.-30.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација на енглеском језику Конкурсна документација на енглеском језику – зипована верзија Конкурсна документација – зипована верзија Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда

Услуга припреме, дизајна и штампања промотивних мајица, качкета и осталог промотивног материјала за пројекат Баја – Сомбор greenways (02.08.2019. – 12.08.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Формат уговора Евалуациони извештај

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ у Сомбору (02.07.-15.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 1 Записник о пријему понуда Одлука о додели награда Обавештење о резултатима конкурса

Јавна набавка услуга – Израда web сајта месне заједнице Светозар Милетић у оквиру пројекта CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуациони извештај Формат уговора

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније

Јавна набавка радова – Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС“Колут“– технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хипохлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту (17.06.-19.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка услуга – Анализа финансијског положаја „Сомбор-гас“ Сомбор – Анализа пословних процеса са посебним освртом на односе оснивача града Сомбора и „Монтмонтажа“ деоничарско друштво за инжењеринг и изградњу Загреб (11.06. – 19.06.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Поклони (08.05.-17.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка јавне набавке –за партију број 5 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија… Детаљније

Јавна набавка радова – Набавка радова за побољшање државног пута IБ категорије, број пута 12, у улици Матије Гупца у Сомбору са привременом и трајном саобраћајном сигнализацијом за пројекат под акронимом СO-БAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (03.05.-03.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (25.04.-09.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка кајака са опремом за веслање за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Услуга припреме, дизајна и штампања промотивног материјала за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Услуге_01 Захтев за понуду Услуге_02 Образац за подношење понуда услуга штампања Услуге_03 Евалуациони извештај Услуге_04 Формат уговора

Јавна набавка добара– Репрезентација (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – комунална инфраструктура (13.03.-27.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније
Званична интернет презентација