Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга – Текуће одржавање објекта ФК“Хајдук“ у Стапару (19.06. – 01.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС“Колут“– технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хипохлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту (17.06.-17.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1

Јавна набавка радова– Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу (13.06.-15.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка добара – Набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом у оквиру РСП – потпројекат 5 (11.06.-19.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда

Јавна набавка услуга – Анализа финансијског положаја „Сомбор-гас“ Сомбор – Анализа пословних процеса са посебним освртом на односе оснивача града Сомбора и „Монтмонтажа“ деоничарско друштво за инжењеринг и изградњу Загреб (11.06. – 19.06.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова– Санација и адаптација капацитета дечијег вртића Невен (санација објекта и дворишта) (31.05.-01.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и санацију објекта Геронтолошког центра на Апатинском путу бр.120 (30.05.-07.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Сервис за подршку родитељства самохраним родитељима и родитељима са више деце на територији града Сомбора, набавка 3 аутомобила (28.05.-06.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Поклони- чоколаде са логом Града Сомбора (22.05.-30.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге кетеринга (16.05.-24.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, дела Благојевићеве улице и делу Гундулићеве улице у Сомбору (08.05.-07.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Поклони (08.05.-17.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка јавне набавке –за партију број 5 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија… Детаљније

Јавна набавка радова – Набавка радова за побољшање државног пута IБ категорије, број пута 12, у улици Матије Гупца у Сомбору са привременом и трајном саобраћајном сигнализацијом за пројекат под акронимом СO-БAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (03.05.-03.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (25.04.-09.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка кајака са опремом за веслање за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Услуга припреме, дизајна и штампања промотивног материјала за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Услуге_01 Захтев за понуду Услуге_02 Образац за подношење понуда услуга штампања Услуге_03 Евалуациони извештај Услуге_04 Формат уговора

Јавна набавка добара– Репрезентација (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу до Тромеђе (18.03.-26.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – комунална инфраструктура (13.03.-27.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније
Званична интернет презентација