Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Набавка услуга – Стратегија развоја саобраћаја (20.04.-30.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка услука – Системско сузбијање комараца (20.04.-30.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћаја СС2 и П6 (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка радова – Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Набавка услуга – Услуге угоститељства – услуге кетеринга (16.04.-24.04.2018.)

    Јавни позив Конкурсна документација

Набавка услуга – Сузбијање крпеља (05.04.-16.04.2018.)

  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Записник о отварању Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Осигурање имовине и запослених у Градској управи града Сомбора (04.04.—–13.04.2018.)

  Konkursna -osiguranje KONAČNA VERZIJA Javi poziv -osiguranje Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Набавка услуга – Израда техничке документације појачаног одржавања дела општинског пута бр. 406 Растина-Гаково, на територији Града Сомбора (03.04.-16.04.2018.)

  Конкурсна документација Позив за подношење понуда Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење 1 Појашњење 2 Записник о отварању Одлука о додели уговора

Набавка добара – Поклони (09.03.-19.03.2018.)

  Javi poziv 404 48 konkursna pokloni 2018 Одлукa о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Набавка услуга – Услуге угоститељства (09.03. – 19.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Одлука о обустави поступка за партију 4 Записник о отваранју понуда

Набавка добара – Репрезентација (09.03. – 19.03.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлукa о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга персонална асистенција за лица са инвалидитетом (09.03. – 23.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (07.03. – 16.03.2018.год.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Електрична енергија (23.02. – 26.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда

Набавка радова – Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору (22.02. – 02.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење број 5 Измена конкурсне документације 2 Појашњење број 6 Изменa конкурсне документације од 27.03.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о… Детаљније

Набавка добара – Набавка 3.300 ланч пакета хране за материјално угрожено становништво (22.02. – 27.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (21.02. – 05.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима(коловоз, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених атмосферских канала) (09.02.-16.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Појашњење 1 Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 18 Обавештење о закљученом уговору Записник о отварању понуда

Набавка радова – Одржавање тротоарa , бициклистичких стаза и крпљење ударних рупа на општинским путевима, градским улицама и улицама у насељеним местима (09.02 – 16.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Измена конкурсне документације Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 17 Обавештење о закљученом уговору Записник о отварању понуда

Набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (25.10.-28.11.2017)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена обрасца 8 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Појашњење 5 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора 27.02.2018. година Обавештење о закљученом уговору
Званична интернет презентација