Јавне набавке у току – Град Сомбор

Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-07.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Набавка услуге личног пратиоца (за период 01.09.2018-31.08.2019.) (25.07.-02.08.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Текуће одржавање објеката у власништву Града Сомбора (20.07.-30.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Електрокомуникационе услуге – интернет (13.07.-24.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Превоз средњошколаца на територији града Сомбора (29.06.-03.08.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Појачано одржавање атарског пута у Растини на кат. парцели 1072 и 1075 (25.06. – 25.07.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора
Званична интернет презентација