Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка добара – Набавка кајака са опремом за веслање за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Персонална асистенција (10.04.-18.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга припреме, дизајна и штампања промотивног материјала за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Услуге_01 Захтев за понуду Услуге_02 Образац за подношење понуда услуга штампања Услуге_03 Евалуациони извештај Услуге_04 Формат уговора

Јавна набавка добара – Набавка, монтажа и пуштање у рад покретних клима и фен-коила у згради „Жупанијe“ (05.04.-15.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Текуће одржавање „Туристичке организације“Сомбор (05.04.-15.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Одржавање софтвера за финансије и електронску писарницу (26.03.-25.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Услуге угоститељства (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Репрезентација (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу до Тромеђе (18.03.-26.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка радова– Електроинсталатерски радови на другом спрату објекта „Жупанија“ (15.03.-26.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – комунална инфраструктура (13.03.-27.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка добара– Електрична енергија (28.02.-01.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Реконструкција фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“ (22.02.-25.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Званична интернет презентација