Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга – Израда пројекта јавног приватног партнерства (06.12.-16.12.2019)

   Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Рушење објеката (у власништву Града Сомбора) (06.12.-16.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција фасада зграде месне заједнице у Чонопљи и Млакама (03.12. – 13.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга – Помоћ у кући (02.12.-10.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (25.11.-06.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда

Јавна набавка добара – Опремање јединице цивилне заштите опште намене (19.11. – 27.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме и хардвера за ЈУМ – у поновљеном поступку ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за регионални центар за управљање отпадом (Депонија-Ранчево) (18.11.-18.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција старе школе у Гакову (01.11.- 02.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Пројекат бициклистичке стазе (31.10.-08.11.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција Дома омладине (Културни центар) (30.10.-02.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Набавка 37 пакета грађевинског материјала на основу пројекта Регионални стамбени пројекат, потпројекат пет (09.08.-30.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација на енглеском језику Конкурсна документација на енглеском језику – зипована верзија Конкурсна документација – зипована верзија Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније

Јавна набавка радова – Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС“Колут“– технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хипохлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту (17.06.-19.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Званична интернет презентација