Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга – Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу до Тромеђе (21.02.-04.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова– Одржавање мостова на општинским путевима (21.02.-04.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга– Тонери и рибони (19.02.-28.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације

Јавна набавка услуга – Услуга Народне кухиње (18.02.-26.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка услуга– Организација концерта/сценског наступа поводом Дана Града Сомбора (05.02.-13.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга– Набавка услуге дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама (04.02.-12.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова– Израда и постављање вишејезичних табли у насељеним местима на територији града Сомбора (30.01.-12.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова– Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (28.01.-07.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (25.01.-05.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова– Изградња саобраћајних површина око објекта за смештај избеглих лица у Селенчи (22.01.-21.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда

Јавна набавка радова– Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (24.01.-08.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Jaвна набавка услуга – Услугa обављања послова обезбеђења и заштите према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (28.12.-29.01.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

INVITATION TO TENDER FOR Improving state road I B category, No. 12 Matije Gupca Street in Sombor with putting up temporary and permanent traffic signalization

  Letter of invitation to tender List of entities invited ds2_contractnotice_simpl_en TD 07 PROJECT SOBAJA2

INVITATION TO TENDER FOR Works for Reconstruction of the building of the Kayak Centre, SOMBOR (HUSRB/1602/31/0227-2/works 7.2.1)

  Tender dossier works Greenways List of Participants – Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018. Note from Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018.

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније
Званична интернет презентација