Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга – Услуге одржавања информационог система ЛПА (26.03. – 02.04.2020.)

  Обавештење о покретању поступка Записник о отварању понуда Записник о преговарању

Јавна набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (20.03.-30.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда

Јавна набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (20.03.-30.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда

Јавна набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (19.03.-27.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда

Јавна набавка услуга – Осигурање зграда, радника, опреме и возила (18.03.-26.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Тонери и рибони (11.03. – 10.04.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Радови на уређењу зоне школе (10.03. – 18.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (09.03. – 17.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију „Каштел у Риђици“ (06.03.-16.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за претоварну станицу (03.03. – 11.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Набавка опреме за видео-надзор Града Сомбора (02.03. – 02.04.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда

Јавна набавка добара– Електрична енергија (27.02.-30.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда

Јавна набавка услуга – Услуга Народне кухиње (27.02.-06.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга – Стручни надзор за електро радове (27.02. – 06.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка добара – Набавка опреме за опремање бициклиста (24.02. – 05.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Прање главне улице (21.02. – 02.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција и адаптација Центра за социјални рад са доградњом спољног лифта у Сомбору (20. 2.-26.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда

Јавна набавка услуга – Дневни боравак (10.02.-18.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (31.01.-10.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Партерно уређење атријума објекта Жупаније (24.01.-24.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка

INVITATION TO TENDER FOR Construction of 2 bicycle service points for the project Baja-Sombor Greenways, HUSRB1602310227-8bicycle service points 7.1.1

  Tender dossier works CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1

Јавна набавка радова – Реконструкција пијаце у „ланцима“ у Сомбору (17.01.-20.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације 4 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Помоћ у кући (18.12.-26.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда техничке документације ентеријера и обликовања простора са потребним инсталацијама фаза 2. галеријског простора Грашалковић палате (13.12.-23.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о oбустави поступка

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у ул.Првомајски булевар у Сомбору (11.12.-10.01.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција фасада зграде месне заједнице у Чонопљи и Млакама (03.12. – 13.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме и хардвера за ЈУМ – у поновљеном поступку ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније
Званична интернет презентација