Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка радова – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору – фаза 3 (22.10.-21.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација

Jaвна набавка радова– Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева у ко. Колут-појас к.о.1“ (18.10. –26.10..2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка добара – Набавка 10 пакета метеријалних добара за економско оснаживање изабраних корисника у оквиру реализације Уговора број 401-7042018-II (10.10.-18.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Уређење зоне школе – Техничке школе (05.10.-19.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова – Фабрика воде – Бачки Брег (24.09.-25.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о наставку поступка у случају поднетог Захтева за заштиту права Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније
Званична интернет презентација