Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka dobara – Opremanje jedinice civilne zaštite opšte namene (19.11. – 27.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Nabavka računarske opreme i hardvera za JUM – u ponovljenom postupku ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom (Deponija-Rančevo) (18.11.-18.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Nabavka računarske opreme i hardvera za JUM (06.11. – 15.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija stare škole u Gakovu (01.11.- 02.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Projekat biciklističke staze (31.10.-08.11.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija Doma omladine (Kulturni centar) (30.10.-29.11.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Autosedišta za decu (29.10. – 06.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara– Nabavka pogonskog goriva za službena vozila (09.10.-21.10.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Javni poziv 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija raskrsnice Venac Radomira Putnika, Venac Ž.Mišića, Miloša Obilića i Konjovićeve ulice u Somboru (Vidovdanski trg) (27.09.-28.10.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga organizacije Ultramaratona od Baje do Sombora – GreenWays Sombor (23.09.2019. – 01.10.2019.)

  Format ugovora Evaluacioni izveštaj Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda

Javna nabavka za usluge sadnje sadnica lavande u programskom području – HUSRB/1602/42/0073/LB-TD-SE-02 (05.09.2019. – 06.10.2019.)

Dokumentacija

Javna nabavka radova – Elektro-instalaterski radovi za potrebe JUM-a (04.09. – 12.09.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Usluga organizacije kajakaške obuke i rekreacione kajakaške ture uz angažovanje trenera za kajakašku obuku – GreenWays Sombor (29.08.2019. – 06.09.2019.)

  Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda Evalucioni izveštaj Format ugovora

Javna nabavka usluga – Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Sombora za period 2021-2027 godine (19.08. – 27.08.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka dobara – Nabavka 37 paketa građevinskog materijala na osnovu projekta Regionalni stambeni projekat, potprojekat pet (09.08.-30.09.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija na engleskom jeziku Konkursna dokumentacija na engleskom jeziku – zipovana verzija Konkursna dokumentacija – zipovana verzija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Usluga pripreme, dizajna i štampanja promotivnih majica, kačketa i ostalog promotivnog materijala za projekat Baja – Sombor greenways (02.08.2019. – 12.08.2019.)

  Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda Format ugovora Evaluacioni izveštaj

Javna nabavka usluga – KONKURS ZA DIZAJN- Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja SPOMENIKA KRALJU ALEKSANDRU I KARAĐORĐEVIĆU u Somboru (02.07.-15.08.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o prijemu ponuda Odluka o dodeli nagrada Obaveštenje o rezultatima konkursa

Javna nabavka usluga – Izrada web sajta mesne zajednice Svetozar Miletić u okviru projekta CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda Evaluacioni izveštaj Format ugovora

Javna nabavka usluga – KONKURS ZA DIZAJN- Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru (25.06.-23.09.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Dopuna tehničke dokumentacije (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Dopuna tehničke dokumentacije 2 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Dopuna tehničke dokumentacije 3 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje… Detaljnije

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u CS“Kolut“– tehnološka oprema za automatsko doziranje natrijum hipohlorita za dezinfekciju vode na izvorištu u Kolutu (17.06.-19.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka usluga – Analiza finansijskog položaja „Sombor-gas“ Sombor – Analiza poslovnih procesa sa posebnim osvrtom na odnose osnivača grada Sombora i „Montmontaža“ deoničarsko društvo za inženjering i izgradnju Zagreb (11.06. – 19.06.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka dobara – Pokloni (08.05.-17.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Odluka o obustavi postupka javne nabavke –za partiju broj 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija… Detaljnije

Javna nabavka radova – Nabavka radova za poboljšanje državnog puta IB kategorije, broj puta 12, u ulici Matije Gupca u Somboru sa privremenom i trajnom saobraćajnom signalizacijom za projekat pod akronimom SO-BAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Javna nabavka usluga – Usluga fizičkog obezbeđenja i održavanje higijene u objektima Gradske uprave grada Sombora (03.05.-03.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka dobara – Računari i računarska oprema (25.04.-09.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka kajaka sa opremom za veslanje za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Format ugovora Evaluacioni izveštaj Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga – Usluga pripreme, dizajna i štampanja promotivnog materijala za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Usluge_01 Zahtev za ponudu Usluge_02 Obrazac za podnošenje ponuda usluga štampanja Usluge_03 Evaluacioni izveštaj Usluge_04 Format ugovora

Javna nabavka dobara– Reprezentacija (21.03.-29.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije – komunalna infrastruktura (13.03.-27.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-17.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija