Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalkovićeve palate u Somboru – faza 3 (22.10.-21.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka radova– Revitalizacija postojećih vetrozaštitnih pojaseva u ko. Kolut-pojas k.o.1“ (18.10. –26.10..2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Nabavka 10 paketa meterijalnih dobara za ekonomsko osnaživanje izabranih korisnika u okviru realizacije Ugovora broj 401-7042018-II (10.10.-18.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Uređenje zone škole – Tehničke škole (05.10.-19.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Fabrika vode – Bački Breg (24.09.-24.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog Zahteva za zaštitu prava Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-17.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija