Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u CS“Kolut“– tehnološka oprema za automatsko doziranje natrijum hipohlorita za dezinfekciju vode na izvorištu u Kolutu (17.06.-17.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka radova– Rekonstrukcija i dogradnja atarskog puta u Aleksa Šantiću (13.06.-15.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Nabavka građevinskog materijala za popravku i adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom u okviru RSP– potprojekat 5 (11.06.-19.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga – Analiza finansijskog položaja „Sombor-gas“ Sombor – Analiza poslovnih procesa sa posebnim osvrtom na odnose osnivača grada Sombora i „Montmontaža“ deoničarsko društvo za inženjering i izgradnju Zagreb (11.06. – 19.06.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka radova– Sanacija i adaptacija kapaciteta dečijeg vrtića Neven (sanacija objekta i dvorišta) (31.05.-01.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekta Gerontološkog centra na Apatinskom putu br.120 (30.05.-07.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – Servis za podršku roditeljstva samohranim roditeljima i roditeljima sa više dece na teritoriji grada Sombora, nabavka 3 automobila (28.05.-06.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara– Pokloni- čokolade sa logom Grada Sombora (22.05.-30.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge keteringa (16.05.-24.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija atmosferske kanalizacije u ulici Dr Đorđa Lazića, dela Blagojevićeve ulice i delu Gundulićeve ulice u Somboru (08.05.-07.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – Pokloni (08.05.-17.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Odluka o obustavi postupka javne nabavke –za partiju broj 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija… Detaljnije

Javna nabavka radova – Nabavka radova za poboljšanje državnog puta IB kategorije, broj puta 12, u ulici Matije Gupca u Somboru sa privremenom i trajnom saobraćajnom signalizacijom za projekat pod akronimom SO-BAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Javna nabavka usluga – Usluga fizičkog obezbeđenja i održavanje higijene u objektima Gradske uprave grada Sombora (03.05.-03.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka dobara – Računari i računarska oprema (25.04.-09.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka kajaka sa opremom za veslanje za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Format ugovora Evaluacioni izveštaj Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga – Usluga pripreme, dizajna i štampanja promotivnog materijala za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Usluge_01 Zahtev za ponudu Usluge_02 Obrazac za podnošenje ponuda usluga štampanja Usluge_03 Evaluacioni izveštaj Usluge_04 Format ugovora

Javna nabavka dobara– Reprezentacija (21.03.-29.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Participativno budžetiranje – izrada projekta za šetalište od mosta na Apatinskom putu do Tromeđe (18.03.-26.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije – komunalna infrastruktura (13.03.-27.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-17.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija