Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka usluga – Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Sombora u 2018 i 2019. godini (27.11.– 07.12.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda

Javna nabavka dobara – Opremanje saobraćajne policije (15.11.-23.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju atarskog puta na kat.parcelama 1788 i 1860 K.O. Aleksa Šantić (09.11.-19.11.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

INVITATION TO TENDER FOR Improving state road I B category, No. 12 Matije Gupca Street in Sombor with putting up temporary and permanent traffic signalization

  Letter of invitation to tender List of entities invited ds2_contractnotice_simpl_en TD 07 PROJECT SOBAJA2

Javna nabavka dobara – Nabavka 10 paketa meterijalnih dobara za ekonomsko osnaživanje izabranih korisnika u okviru realizacije Ugovora broj 401-704/2018-II, za partiju 4 (02.11.-13.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

INVITATION TO TENDER FOR Works for Reconstruction of the building of the Kayak Centre, SOMBOR (HUSRB/1602/31/0227-2/works 7.2.1)

  Tender dossier works Greenways List of Participants – Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018. Note from Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018.

Javna nabavka radova – Održavanje , rekonstrukcija i izgradnja objekata na području naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora (31.10.-08.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Nabavka geodetskih usluga u poljoprivredi (26.10.2018.-27.11.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda

Javna nabavka radova – Izgradnja dečijeg igrališta (25.10.-02.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Adaptacija dve mesne zajednice – investiciono održavanje (25.10.-02.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalkovićeve palate u Somboru – faza 3 (22.10.-21.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Arhitektonsko-građevinski radovi na održavanju kancelarija u zgradi Gradske uprave (18.10.–26.10.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-17.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija