Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka usluga – Izrada projekta dizajna i platforme multimedijalnog, interaktivnog i analognog sadržaja uz instalaciju faza 4. Kulturnog centra (13.12.-23.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije enterijera i oblikovanja prostora sa potrebnim instalacijama faza 2. galerijskog prostora Grašalković palate (13.12.-23.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Ugradnja elektroenergetske opreme – rasveta – Grašalković palata faza 3 (12.12.-20.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Postavljanje šinske rasvete i oprema niskog napona – Grašalković palata faza 3 (12.12.-20.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju Gerontološkog centra u ul.Prvomajski bulevar u Somboru (11.12.-10.01.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija Grašalkovićeve palate 3. faza – Mašinski radovi (10.12. – 18.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga – Izrada projekta javnog privatnog partnerstva (06.12.-17.12.2019)

   Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Javna nabavka radova – Rušenje objekata (u vlasništvu Grada Sombora) (06.12.-16.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija fasada zgrade mesne zajednice u Čonoplji i Mlakama (03.12. – 13.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda

Javna nabavka usluga – Pomoć u kući (02.12.-10.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka radova – Revitalizacija postojećih vetrozaštitnih pojaseva (25.11.-06.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – Opremanje jedinice civilne zaštite opšte namene (19.11. – 27.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – Nabavka računarske opreme i hardvera za JUM – u ponovljenom postupku ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalni centar za upravljanje otpadom (Deponija-Rančevo) (18.11.-18.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija stare škole u Gakovu (01.11.- 02.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Projekat biciklističke staze (31.10.-08.11.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija Doma omladine (Kulturni centar) (30.10.-02.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – KONKURS ZA DIZAJN- Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru (25.06.-23.09.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Dopuna tehničke dokumentacije (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Dopuna tehničke dokumentacije 2 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Dopuna tehničke dokumentacije 3 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje… Detaljnije

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u CS“Kolut“– tehnološka oprema za automatsko doziranje natrijum hipohlorita za dezinfekciju vode na izvorištu u Kolutu (17.06.-19.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Zvanična internet prezentacija