Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka dobara – Nabavka kajaka sa opremom za veslanje za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Format ugovora Evaluacioni izveštaj Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga – Personalna asistencija (10.04.-18.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Usluga pripreme, dizajna i štampanja promotivnog materijala za projekat pod akronimom BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Usluge_01 Zahtev za ponudu Usluge_02 Obrazac za podnošenje ponuda usluga štampanja Usluge_03 Evaluacioni izveštaj Usluge_04 Format ugovora

Javna nabavka dobara – Nabavka, montaža i puštanje u rad pokretnih klima i fen-koila u zgradi „Županije“ (05.04.-15.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda

Javna nabavka usluga – Tekuće održavanje „Turističke organizacije“Sombor (05.04.-15.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Održavanje softvera za finansije i elektronsku pisarnicu (26.03.-25.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Osiguranje zgrada, radnika i osiguranje ostale opreme (25.03.-02.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva (21.03.-29.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara– Reprezentacija (21.03.-29.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Participativno budžetiranje – izrada projekta za šetalište od mosta na Apatinskom putu do Tromeđe (18.03.-26.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka radova– Elektroinstalaterski radovi na drugom spratu objekta „Županija“ (15.03.-26.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije – komunalna infrastruktura (13.03.-27.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka radova – Adaptacija glavnog ulaza u zgradu Županije – ajnfort prema trgu (05.03.-15.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara– Električna energija (28.02.-01.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova– Rekonstrukcija fasade objekta Galerije „Milan Konjović“ (22.02.-25.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora
Zvanična internet prezentacija