Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka dobara– Električna energija (27.02.-30.03.2020.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Usluga Narodne kuhinje (27.02.-06.03.2020.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Stručni nadzor za elektro radove (27.02. – 06.03.2020.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobara – Nabavka opreme za opremanje biciklista (24.02. – 03.03.2020.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Pranje glavne ulice (21.02. – 02.03.2020.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija i adaptacija Centra za socijalni rad sa dogradnjom spoljnog lifta u Somboru (20. 2.-23.03.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Dnevni boravak (10.02.-18.02.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka protivgradnih raketa za potrebe Grada Sombora (31.01.-10.02.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Parterno uređenje atrijuma objekta Županije (24.01.-24.02.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda

INVITATION TO TENDER FOR Construction of 2 bicycle service points for the project Baja-Sombor Greenways, HUSRB1602310227-8bicycle service points 7.1.1

  Tender dossier works CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija pijace u „lancima“ u Somboru (17.01.-20.02.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije enterijera i oblikovanja prostora sa potrebnim instalacijama faza 2. galerijskog prostora Grašalković palate – u ponovljenom postupku (09.01.-17.01.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga –Usluge predštampe, izrade koverata sa povratnicom,pečatiranje, personalnu štampu, mašinsko insertovanje, uštampavanje promenjivih adresnih podataka, sortiranje, pakovanje i dostavljanje podataka u elektronskom obliku o statusu, odnosno datumu uručenja poreske pošiljke (20.12.-30.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Pomoć u kući (18.12.-26.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije enterijera i oblikovanja prostora sa potrebnim instalacijama faza 2. galerijskog prostora Grašalković palate (13.12.-23.12.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka usluga – Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju Gerontološkog centra u ul.Prvomajski bulevar u Somboru (11.12.-10.01.2020)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija Grašalkovićeve palate 3. faza – Mašinski radovi (10.12. – 18.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Rešenje o usvajanju Zahteva za zaštitu prava Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija fasada zgrade mesne zajednice u Čonoplji i Mlakama (03.12. – 13.12.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka računarske opreme i hardvera za JUM – u ponovljenom postupku ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – KONKURS ZA DIZAJN- Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru (25.06.-23.09.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Dopuna tehničke dokumentacije (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Dopuna tehničke dokumentacije 2 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Dopuna tehničke dokumentacije 3 (dwg.format) Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 Pojašnjenje… Detaljnije

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u CS“Kolut“– tehnološka oprema za automatsko doziranje natrijum hipohlorita za dezinfekciju vode na izvorištu u Kolutu (17.06.-19.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Zvanična internet prezentacija