Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka usluga– Toneri i riboni (19.02.-28.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga – Usluga Narodne kuhinje (18.02.-26.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga– Organizacija koncerta/scenskog nastupa povodom Dana Grada Sombora (05.02.-13.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga– Nabavka usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasla lica sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama (04.02.-12.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova– Izrada i postavljanje višejezičnih tabli u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora (30.01.-12.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova– Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije (28.01.-07.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (25.01.-05.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova– Izgradnja saobraćajnih površina oko objekta za smeštaj izbeglih lica u Selenči (22.01.-21.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka radova– Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (24.01.-08.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Usluga obavljanja poslova obezbeđenja i zaštite prema Odluci o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, na teritoriji Grada Sombora (28.12.-29.01.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

INVITATION TO TENDER FOR Improving state road I B category, No. 12 Matije Gupca Street in Sombor with putting up temporary and permanent traffic signalization

  Letter of invitation to tender List of entities invited ds2_contractnotice_simpl_en TD 07 PROJECT SOBAJA2

INVITATION TO TENDER FOR Works for Reconstruction of the building of the Kayak Centre, SOMBOR (HUSRB/1602/31/0227-2/works 7.2.1)

  Tender dossier works Greenways List of Participants – Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018. Note from Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018.

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-17.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 Izmena konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija