Javne nabavke u toku – Grad Sombor

Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Javna nabavka radova – Zamena postojećih svetiljki sa energetski efikasnijim LED svetiljkama (zamena živinih svetiljki) (08.08.-07.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga – Nabavka usluge ličnog pratioca (za period 01.09.2018-31.08.2019.) (25.07.-02.08.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Sombora (20.07.-30.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Elektrokomunikacione usluge – internet (13.07.-24.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga – Prevoz srednjoškolaca na teritoriji grada Sombora (29.06.-03.08.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova – Pojačano održavanje atarskog puta u Rastini na kat. parceli 1072 i 1075 (25.06. – 25.07.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora
Zvanična internet prezentacija