Povratak na Javne nabavke

Javne nabavke u toku

Nabavka radova – Infrastrukturno opremanje industrijske zone u Somboru (22.02. – 26.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka dobara – Nabavka 3.300 lanč paketa hrane za materijalno ugroženo stanovništvo (22.02. – 27.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka radova – Održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (21.02. – 05.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka radova – Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (21.02. – 05.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka dobara – Nabavka softvera za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljišta u javnoj svojini grada Sombora sa evidencijom knjiga polja-plodoreda, a radi dodele (21.02. – 02.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka radova – Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije (14.02. – 26.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka radova – Održavanje opštinskih puteva, gradskih ulica i ulica u naseljenim mestima(kolovoz, presvlačenje kolovoznog zastora, uređenje bankina i otvorenih atmosferskih kanala) (09.02.-12.03.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka radova – Održavanje trotoara , biciklističkih staza i krpljenje udarnih rupa na opštinskim putevima, gradskim ulicama i ulicama u naseljenim mestima (09.02 – 12.03.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga – Organizacija koncerta povodom dana Grada Sombora (02. – 12.02.2018.)

    Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Nabavka usluge ličnog pratioca (25.01. – 02.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka protivgradnih raketa za potrebe grada Sombora (25.01. – 02.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka opreme za unapređenje komunikacije građana i organa lokalne samouprave – Nabavka računara za potrebe uslužnog centra (22.01. – 30.01.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka tonera i ribona za potrebe Gradske uprave grada Sombora (26.12.2017. – 12.01.2018. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cena Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga obavljanja poslova Obezbeđenja i zaštite, prema Odluci o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, na teritoriji Grada Sombora (20.12.2017. – 24.01.2018. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Građevinski radovi na adaptaciji i energetskoj sanaciji zdravstvenog objekta Dom zdravlja „Đorđe Lazić“ u Somboru, Mirna broj 3, kat. parcela 5718/1 k.o. Sombor 1 (20.11.2017 – 10.01.2017. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cena Obaveštenje o produženju roka Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o dodeli ugovora

Nabavka usluga – Nabavka geodetskih usluga u poljoprivredi (25.10.-28.11.2017)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena obrasca 8 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Nabavka radova – Izgradnja rezervoara i crpne stanice u naseljenom mestu Svetozar Miletić (13.10.-16.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Pojašnjenje 2 Pojašnjenje 3 Pojašnjenje 4 Pojašnjenje 5 Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Zvanična internet prezentacija