Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току

Јавна набавка услуга – Персонална асистенција (26.05. – 03.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда

Јавна набавка радова– Текуће одржавање куглане у Кљајићеву (04.06. – 12.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција 20 коцки са мозаицима слова и околно уређење амфитеатра са електро радовима (29.05. – 08.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка радова – Реконструкција објекта културе – Амфитеатра (29.05. – 08.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација

Јавна набавка добара – Набавка опреме за средње школе (28.05. – 08.06.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације

Јавна набавка радова – Обнова тоалета у Средњој медицинској школи и Средњој школи “Свети Сава” у Сомбору (28.05. – 08.06.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора за одводњу атмосферских вода од Коњовићеве улице до канала 451 (Коњовићева – Партизанска – Хајдук Вељка – Вере Гуцуње – Ивана Гундулића – Огњена Прице – Призренска-Филипа Кљајића – Сивачки пут-канал 451) (19.05.-28.05.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (05.05.-04.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда

Јавна набавка радова –Одржавање тротоара и крпљење рупа (16.04.-22.05.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију „Каштел у Риђици“ (06.03.-16.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

INVITATION TO TENDER FOR Construction of 2 bicycle service points for the project Baja-Sombor Greenways, HUSRB1602310227-8bicycle service points 7.1.1

  Tender dossier works CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у ул.Првомајски булевар у Сомбору (11.12.-10.01.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније
Званична интернет презентација