Povratak na Јавне набавке у току

Јавна набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (31.01.-10.02.2020)

 

Званична интернет презентација