↑ Povratak na Јавне набавке

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градске управе града Сомбора (27.03.-07.04.2017.)

Zvanična internet prezentacija