↑ Povratak na Јавне набавке

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута од Шикаре до Јосићког пута, broj: 404-116/2017-VIII (27.06.2017—28.07.2017. године)

Zvanična internet prezentacija