Povratak na Javne nabavke

Završene javne nabavke

Javna nabavka usluga – Tekuće održavanje objekta FK“Hajduk“ u Staparu (19.06. – 02.07.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Rekonstrukcija i dogradnja atarskog puta u Aleksa Šantiću (13.06.-15.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka građevinskog materijala za popravku i adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom u okviru RSP – potprojekat 5 (11.06.-19.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Sanacija i adaptacija kapaciteta dečijeg vrtića Neven (sanacija objekta i dvorišta) (31.05.-01.07.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekta Gerontološkog centra na Apatinskom putu br.120 (30.05.-07.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Servis za podršku roditeljstva samohranim roditeljima i roditeljima sa više dece na teritoriji grada Sombora, nabavka 3 automobila (28.05.-06.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara– Pokloni- čokolade sa logom Grada Sombora (22.05.-30.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge keteringa (16.05.-24.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija atmosferske kanalizacije u ulici Dr Đorđa Lazića, dela Blagojevićeve ulice i delu Gundulićeve ulice u Somboru (08.05.-07.06.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Doma zdravlja (25.04.-07.05.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Personalna asistencija (10.04.-18.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka, montaža i puštanje u rad pokretnih klima i fen-koila u zgradi „Županije“ (05.04.-15.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Tekuće održavanje „Turističke organizacije“ Sombor (05.04.-15.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Održavanje softvera za finansije i elektronsku pisarnicu (26.03.-25.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Osiguranje zgrada, radnika i osiguranje ostale opreme (25.03.-02.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva (21.03.-29.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka usluga – Participativno budžetiranje – izrada projekta za šetalište od mosta na Apatinskom putu do Tromeđe (18.03.-26.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Elektroinstalaterski radovi na drugom spratu objekta „Županija“ (15.03.-26.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Adaptacija glavnog ulaza u zgradu Županije – ajnfort prema trgu (05.03.-15.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara– Električna energija (28.02.-01.04.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Rekonstrukcija fasade objekta Galerije „Milan Konjović“ (22.02.-25.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka 50 protivgradnih raketa za potrebe Grada Sombora (22.02.-05.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Održavanje opštinskih puteva, ulica u gradu i naseljenim mestima (22.02.-25.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Participativno budžetiranje – izrada projekta za šetalište od mosta na Apatinskom putu do Tromeđe (21.02.-04.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka radova– Održavanje mostova na opštinskim putevima (21.02.-04.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga– Toneri i riboni (19.02.-01.03.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluga Narodne kuhinje (18.02.-26.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka usluga– Organizacija koncerta/scenskog nastupa povodom Dana Grada Sombora (05.02.-13.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga– Nabavka usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasla lica sa telesnim invaliditetom odnosno intelektualnim teškoćama (04.02.-12.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Izrada i postavljanje višejezičnih tabli u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora (30.01.-12.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije (28.01.-07.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (25.01.-05.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Izgradnja saobraćajnih površina oko objekta za smeštaj izbeglih lica u Selenči (22.01.-21.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (24.01.-08.02.2019)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluga obavljanja poslova obezbeđenja i zaštite prema Odluci o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, na teritoriji Grada Sombora (28.12.-29.01.2019.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Pomoć i nega u kući (20.12.-31.12.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Sombora u 2018 i 2019. godini (27.11.– 07.12.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Opremanje saobraćajne policije (15.11.-23.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju atarskog puta na kat.parcelama 1788 i 1860 K.O. Aleksa Šantić (09.11.-19.11.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

INVITATION TO TENDER FOR Improving state road I B category, No. 12 Matije Gupca Street in Sombor with putting up temporary and permanent traffic signalization

  Letter of invitation to tender List of entities invited ds2_contractnotice_simpl_en TD 07 PROJECT SOBAJA2

Javna nabavka dobara – Opremanje saobraćajne policije (02.11.-13.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka dobara – Nabavka 10 paketa meterijalnih dobara za ekonomsko osnaživanje izabranih korisnika u okviru realizacije Ugovora broj 401-704/2018-II, za partiju 4 (02.11.-13.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

INVITATION TO TENDER FOR Works for Reconstruction of the building of the Kayak Centre, SOMBOR (HUSRB/1602/31/0227-2/works 7.2.1)

  Tender dossier works Greenways List of Participants – Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018. Note from Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018.

Javna nabavka radova – Održavanje , rekonstrukcija i izgradnja objekata na području naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora (31.10.-08.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Nabavka geodetskih usluga u poljoprivredi (26.10.2018.-27.11.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Izgradnja dečijeg igrališta (25.10.-02.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavka radova – Adaptacija dve mesne zajednice – investiciono održavanje (25.10.-02.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalkovićeve palate u Somboru – faza 3 (22.10.-21.11.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Revitalizacija postojećih vetrozaštitnih pojaseva u ko. Kolut-pojas k.o.1“ (18.10. –26.10..2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Arhitektonsko-građevinski radovi na održavanju kancelarija u zgradi Gradske uprave (18.10.–26.10.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka 10 paketa meterijalnih dobara za ekonomsko osnaživanje izabranih korisnika u okviru realizacije Ugovora broj 401-7042018-II (10.10.-18.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Odluka o obustavi postupka za partiju 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

Javna nabavka radova – Uređenje zone škole – Tehničke škole (05.10.-19.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova– Arhitektonsko-građevinski radovi na održavanju kancelarija u zgradi Gradske uprave (01.10.–.09.10.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka radova – Fabrika vode – Bački Breg (24.09.-25.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog Zahteva za zaštitu prava Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje… Detaljnije

Javna nabavka usluga – Kontrola plodnosti obradivog polj.zemljišta i kontrola lakopristupačnog azota u zemlji primenom N-min. metode radi očuvanja kapaciteta polj. zemljišta u 2018/2019. godine. (20.09. – 28. 09.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Sistemska deratizacija na teritoriji grada Sombora (18.09.-28.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Arhitektonsko-građevinski radovi na održavanju kancelarija u zgradi Gradske uprave (14.09.-25.09.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Javna nabavka dobara – Nabavka pogonskog goriva za službena vozila Gradske uprave grada Sombora (12.09.-21.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge mobilne telefonije (07.09.-18.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalkovićeve palate u Somboru – faza 3 (04.09.-04.10.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Javna nabavka usluga – Izrada projekta rekonstrukcije raskrisnica ulice V.V. Petra Bojovića, V.V. Stepe Stepanovića i Arsenija Čarnojevića (06.09.-19.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava… Detaljnije

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija i izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u ulici Filipa Kljajića, ukrštaj sa ulicama Josifa Pančića i Svetog Save (31.08.-05.10.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Prevoz školske dece migranata, u školskoj 2018/2019. godini (30.08.-11.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave grada Sombora (22.08.– 06.09.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka opreme – Nabavka drvenih štandovakućica i drvenih info panela u okviru projekta Razvoj turizma zasnovan na lokalnim, kulturnim i prirodnim vrednostima – MZ Svetozar Miletić (21.08.-28.08.2018.)

  Zahtev za ponudu Obrazac za podnošenje ponuda Evaluacioni izveštaj Format ugovora

Javna nabavka radova – Održavanje , rekonstrukcija i izgradnja objekata na području naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora (21.08.-20.09.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Javna nabavka usluga – Nabavka usluge ličnog pratioca (za period 01.09.2018-31.08.2019.) (25.07.-02.08.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Sombora (20.07.-30.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Unapređenje usluge dnevnog boravka (16.07.-25.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – Nabavka građevinskog materijala za kupatila – Dotacija LAP Roma- poboljšanje uslova stanovanja (13.07.-23.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Elektrokomunikacione usluge – internet (13.07.-24.07.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija vrtića PU „Vera Gucunja“ u Kljajićevu (participativno budžetiranje) (13.07.-24.07.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Usluge informisanja javnosti putem TV prenosa (03.07.-11.07.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Prevoz srednjoškolaca na teritoriji grada Sombora (29.06.-03.08.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Pojačano održavanje atarskog puta u Rastini na kat. parceli 1072 i 1075 (25.06. – 25.07.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekta Centar za socijalni rad u Somboru ul. Karađorđeva broj 1 (05.06.—-15.06.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za Izgradnju dela saobraćajnice P6 sa pratećom infrastrukturom u zoni saobraćajnice i javne rasvete u industrijskoj zoni u Somboru (05.06.-15.06.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Klaster klub (28.05-.05.06.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Pojašnjenje 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka –nabavka i montaža opreme za klimatizaciju (17.05.—–29.05.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pitanja i odgovori Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada projekto-tehničke dokumentacije „Poslovna zona u Sombru sa biznis inkubatorom, hladnjačom, kvantaškom pijacom, tržnicom i pratećim objektima“ (14.05-.13.06.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva – usluge keteringa ( 04.05. – 15.05.2018 )

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga fizičkog obezbeđenja i održavanje higijene u objektima Gradske uprave grada Sombora, oblikovano po partijama (26.04. – 28.05.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

Nabavka dobara – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave grada Sombora ( 26.04. – 11.05.2018)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka Izmena konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Strategija razvoja saobraćaja (20.04.-30.04.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluka – Sistemsko suzbijanje komaraca (20.04.-30.04.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Nabavka radova – Infrastrukturno opremanje Industrijske zone u Somboru u zoni saobraćaja SS2 i P6 (16.04.-17.05.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Izmena konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje 2 Druga izmena Konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja saobraćajnica u „Bloku 82“ u Somboru (16.04.-17.05.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Odgovor na pitanja Obaveštenje o produženju roka Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva – usluge keteringa (16.04.-24.04.2018.)

    Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o obustavi postupka

Nabavka usluga – Suzbijanje krpelja (05.04.-16.04.2018.)

  Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga – Osiguranje imovine i zaposlenih u Gradskoj upravi grada Sombora (04.04.—–13.04.2018.)

  Konkursna -osiguranje KONAČNA VERZIJA Javi poziv -osiguranje Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada tehničke dokumentacije pojačanog održavanja dela opštinskog puta br. 406 Rastina-Gakovo, na teritoriji Grada Sombora (03.04.-16.04.2018.)

  Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje 1 Pojašnjenje 2 Zapisnik o otvaranju Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Pokloni (09.03.-19.03.2018.)

  Javi poziv 404 48 konkursna pokloni 2018 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva (09.03. – 19.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 Odluka o obustavi postupka za partiju 4 Zapisnik o otvaranju ponuda

Nabavka dobara – Reprezentacija (09.03. – 19.03.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga personalna asistencija za lica sa invaliditetom (09.03. – 23.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka protivgradnih raketa za potrebe grada Sombora (07.03. – 16.03.2018.god.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Električna energija (23.02. – 26.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Pripremanje i distribucija kuvanih obroka za potrebe narodne kuhinje na osnovu Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Sombor (23.02. – 05.03.2018.godine)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova – Infrastrukturno opremanje industrijske zone u Somboru (22.02. – 02.04.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje Pojašnjenje 2 Pojašnjenje 3 Pojašnjenje 4 Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje broj 5 Izmena konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje broj 6 Izmena konkursne dokumentacije od 27.03.2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o… Detaljnije

Nabavka dobara – Nabavka 3.300 lanč paketa hrane za materijalno ugroženo stanovništvo (22.02. – 27.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Zapisnik o otvaranju ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (21.02. – 05.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (21.02. – 05.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka softvera za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljišta u javnoj svojini grada Sombora sa evidencijom knjiga polja-plodoreda, a radi dodele (21.02. – 02.03.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije (14.02. – 26.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje opštinskih puteva, gradskih ulica i ulica u naseljenim mestima(kolovoz, presvlačenje kolovoznog zastora, uređenje bankina i otvorenih atmosferskih kanala) (09.02.-16.03.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje 1 Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 18 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zapisnik o otvaranju ponuda

Nabavka radova – Održavanje trotoara , biciklističkih staza i krpljenje udarnih rupa na opštinskim putevima, gradskim ulicama i ulicama u naseljenim mestima (09.02 – 16.03.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Izmena konkursne dokumentacije Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 17 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zapisnik o otvaranju ponuda

Nabavka usluga – Organizacija koncerta povodom dana Grada Sombora (02. – 12.02.2018.)

    Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Nabavka usluge ličnog pratioca (25.01. – 02.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Nabavka usluge dnevnog boravka (25.01. – 02.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Zapisnik Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka protivgradnih raketa za potrebe grada Sombora (25.01. – 02.02.2018.)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka opreme za unapređenje komunikacije građana i organa lokalne samouprave – Nabavka računara za potrebe uslužnog centra (22.01. – 30.01.2018.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Zapisnik o otvaranju ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka tonera i ribona za potrebe Gradske uprave grada Sombora (26.12.2017. – 12.01.2018. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cena Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga obavljanja poslova Obezbeđenja i zaštite, prema Odluci o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, na teritoriji Grada Sombora (20.12.2017. – 24.01.2018. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije i tehničke kontrole izgradnje lokalnog puta regionalnog značaja Sivac-Stapar (nabavka se sprovodila zajednički sa opštinom Kula)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Prevoz srednjoškolaca na teritoriji grada Sombora (07.12.2017. – 09.01.2018. godine)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usuluga – Pomoć i nega u kući (27.11.-15.12.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Građevinski radovi na adaptaciji i energetskoj sanaciji zdravstvenog objekta Dom zdravlja „Đorđe Lazić“ u Somboru, Mirna broj 3, kat. parcela 5718/1 k.o. Sombor 1 (20.11.2017 – 10.01.2017. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cena Obaveštenje o produženju roka Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Elaborat – procena vrednosti vodovoda u naseljenim mestima (09.11.-23.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada idejnog rešenja za izgradnju vodovoda od Bezdana do Carine (02.11. – 10.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Projekat kružnog toka u ulici Filipa Kljajića (02.11.-10.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Zamena parketa u kancelarijama 157, 158 i 159 na prvom spratu Gradske uprave grada Sombora (27.10.-07.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga – Nabavka geodetskih usluga u poljoprivredi (25.10.-28.11.2017)

  Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Izmena obrasca 8 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Sanacija fasada atrijuma objekta Gradske uprave grada Sombora (zgrada Županije) ( 20.10.-21.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Elaborat – procena vrednosti vodovoda u naseljenim mestima (19.10.-30.10.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Nabavka radova – Izgradnja dela magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo, deonica 3 (13.10.-16.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje 2 Izmena konkursne dokumentacije 2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Pojašnjenje 3 Pojašnjenje 4 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja rezervoara i crpne stanice u naseljenom mestu Svetozar Miletić (13.10.-16.11.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 Pojašnjenje 2 Pojašnjenje 3 Pojašnjenje 4 Pojašnjenje 5 Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Odluka o dodeli ugovora 27.02.2018. godina Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Nabavka usluga – Usluge mobilne telefonije (18.09.-27.09.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka pogonskog goriva za službena vozila Gradske uprave grada Sombora (12.09.-25.09.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Manji nepredviđeni radovi u gradu i naseljenim mestima, 404-151-2017-VIII (07.09. 2017—–15.09.2017)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena i dopuna konkursne dokumentacije struktura cene Obrazac 2 – Struktura cene Obrazac 9 – Obilazak terena Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Nabavka usluga – Projekti saobraćajnica, broj. 404-148 – 2017-VIII (07.09.2017. do 15.09.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Nabavka radova – Pojačano održavanje atarskog puta Kljajićevo-Moravički put, broj 404-1292017-VIII (31.08.2017. — 04.10.2017. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave grada Sombora za 2017. Godinu, 404-135/2017-VIII (28.08.2017 – 06.09.2017. godine)

Javni poziv Nova konkursna – kancelarijski materijal Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova u pregovaračkom postupku – Izgradnja kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Solunskih boraca i Skopljanska (23.08.-25.08.)

Konkursna kružni tok 404 144 pregovarački Mišljenje UJN o pregovaračkom postupku kružni tok Obaveštenje o pokretanju postupka (1) Odluka 404 144 2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja parkinga u ulici Prote Mateje Nenadovića u Somboru (22.08.-01.09.) u ponovljenom postupku

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 404 101 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja priključka na elektroenergetsku mrežu istočne tribine na Gradskom stadionu Radnički (18.08.-28.08.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Projekti pešačkih staza (18.08.-28.08.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 404 142 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Nabavka usluga – Projekat ulice Sonćanski put – od Prvomajskog bulevara do Samka Radosavljevića sa uređenjem parka (oko 550 m) (18.08-28.08.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta – Bukovac – železnička stanica, asfaltiranje dela puta, broj 404-128/2017-VIII ( od 15.08.2017– 25.08.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja vrelovoda u delu Bloka 82 (10.08.-11.09.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje 1 404 133 Pojašnjenje 2 404 133 Pojašnjenje 3 404 133 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova -Tekuće održavanje objekata po zahtevima Gradske uprave i rešenjima inspekcije (08.08.-18.08.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka 404 124 tekuće održavanje Obaveštenje o zaključenom ugovoru 404 124

Nabavka radova – Manji nepredviđeni radovi u gradu i naseljenim mestima (24.07.-03.08.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka

Nabavka radova – Izgradnja parkinga u ulici Prote Mateje Nenadovića u Somboru (24.07.2017-.03.08.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka

Nabavka softvera za finansije, elektronsku pisarnicu i internet prezentaciju sa antivirus zaštitom, II faza, broj 404-119/2017-VIII (03.07– 17.07.2017.godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta od Josićkog puta do stadiona PIK, broj, 404-117/2017-VIII (27.06.2017—-28.07.2017. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Josićki put- stadion Pik

Nabavka radova – Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta od Šikare do Josićkog puta, broj: 404-116/2017-VIII (27.06.2017—28.07.2017. godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru šikara-josićki put

Nabavka radova – Nabavka radova na sanaciji Muzeja „Batinske bitke“ broj: 404-114/2017-VIII ( 20.06.— 21.07.2017 godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Obrazac strukture cene izmenjen 14.07.2017 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – struktura cene Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava – 14.07.2017 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Nabavka radova – Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta Sretićev salaš, Stanišić (12.06.-22.06.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Rekonstrukcija atmosferske kanalizacije u ulici Dr Đorđa Lazića, delu Blagojevićeve i Gundulićeve ulice u Somboru (02.06.-12.06.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi javne nabavke

Nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za priključenje Istočne tribine na gradskom stadionu Radnički u Somboru na instalaciju gradskog toplovoda sa podstanicom (01.06.-09.06.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja rezervoara i crpne stanice u naseljenom mestu Svetozar Miletić (31.05.-30.06.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije (2) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (3) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (4) Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka

Nabavka usluga – Usluge informisanja javnosti putem TV prenosa, broj: 404-92/2017-VIII (31.05. – 14.06.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izrada otresišta na atarskim putevima na području Grada Sombora broj: 404–96/2017-VIII (30.05. – 14.06.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Opremanje protivgradne službe – Nabavka protivgradnih raketa za potrebe grada Sombora (05.05- 16.05. 2017)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izgradnja kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Solunskih boraca i Skopljanska (28.04.-29.05.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje putnih objekata – mostova na državnim i opštinskim putevima (24.04.-04.05.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga fizičkog obezbeđenja i održavanje higijene u objektima Gradske uprave grada Sombora, oblikovano po partijama (19.04.-22.05.2017.godine)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pitanja i odgovori, partija dva Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Nabavka radova – Održavanje opštinskih puteva i ulica u naseljenim mestima (krpljenje udarnih rupa, presvlačenje kolovoznog zastora, uređenje bankina i otvorenih kanala atmosferske kanalizacije) (10.04.-10.05.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje gradskih ulica (kolovoz, trotoari i biciklističke staze – krpljenje udarnih rupa, presvlačenje kolovoznog zastora, uređenje bankina) (10.04.-10.05.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naseljenom mestu Doroslovo (05.04.-13.04.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe gradske uprave grada Sombora (27.03.-07.04.2017.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pitanja i odgovori Pitanja i odgovori 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fasade atrijuma i parterno uređenje atrijuma Gradske uprave grada Sombora (22.03.-04.04.2017)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Izvođenje radova na rekonstrukciji parternog uređenja od „Maksija“ do biblioteke – II faza (17.03.-27.03.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Usluga personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (13.03.2017-23.03.2017)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Instalaterski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića na kat. parceli 140/1 k.o. Sombor (09.03.-21.03.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića na kat. parceli 140/1 k.o. Sombor (09.03 – 21.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o izmeni ugovora

Nabavka dobara – Električna energija (07.03. – 10.04.)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije 2 Izmena konkursne dokumentacije 3 Obaveštenje o produženju roka, novi rok je 10.04.2017. Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije (28.02-10.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije (27.02 – 09.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka radova – Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (27.02 – 09.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Suzbijanje krpelja (24.02 – 08.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Sistemska deratizacija na teritoriji grada Sombora (17.02 – 20.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija sa 2. izmenama Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga – Sistemsko suzbijanje komaraca (14.02 – 16.03)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije 3. izmena konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Reprezentacija (10.02 – 20.02)

javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka dobara – Pokloni (08.02 – 17.02)

javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

Nabavka usluga – Usluge ugostiteljstva (07.02 – 17.02)

Javni poziv Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4

Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta Subotički put – naselje Milčić

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmene i pojašnjenja konkursne dokumentacije Pojašnjenja konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora

Sanacija i pojačano održavanje atarskog puta na KP 1024/1 i 10247/2 KO Sombor 1 – Staparski put

Javni poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izrada glavnih projekata uređivanja saobraćajne signalizacije po zonama, oblikovano po partijama

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije, odgovor na pitanje i produženje roka za podnošenje prijava Prilog 1 – Dodatni uslovi – poslovni kapacitet Prilog 2 – Referenc liste Prilog 3 – Model ugovora, član 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru –… Detaljnije

Usluga obavljanja poslova obezbeđenja i zaštite – prema Odluci o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, na teritoriji Grada Sombora

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena 1 Prilog 1 – Kadrovski kapacitet – strana 17a Odgovori na pitanja Prilog 1 – Tehnički opis, strana 10a/64 Prilog 2 – Dodatni uslovi Prilog 3 – Strana 24a/64 Prilog 4 – Strana 29a/64 Prilog 5 – Kadrovski kapacitet Prilog 6 – Model ugovora Prilog 7 – Potvrda o obilasku… Detaljnije

Nabavka radova na sanaciji OŠ „Nikola Vukičević“ u Somboru

Javni poziv Konkursna dokumentacija Izmena 1 XV potvrda o realizaciji ranije zaključenih ugovora Izmena 2 Prilog 1 – Izmena tehničke specifikacije, strana 10 i 11 Prilog 2 – Izmena i dopuna strukture cena, strana 88 Odluka o dodeli ugovora
Zvanična internet prezentacija