Povratak na Gradska uprava

Kancelarija za mlade

MLADI U FOKUSU

Prema popisu stanovnika iz 2011.godine, u Somboru i okolnim naseljima živi ukupno 85.903 stanovnika od kojih 17,4% čine mladi (Zakon o mladima definiše mlade kao uzrastnu kategoriju od 15 do 30 godina).
U nameri da se unapredi položaj mladih u Somboru i okolnim naseljima, grad Sombor je još 2008.g. formirao Savet za mlade, savetodavno telo Skupštine koje savetuje skupštinu o svim pitanjima od značaja za mlade. Takođe, godinama unazad, Grad Sombor ima instituciju gradskog većnika za mlade ili pomoćnika gradonačelnika za mlade – reč je o licu koje zastupa interese mladih. Cilj i Saveta za mlade i gradskog većnika/pomoćnika gradonačelnika za mlade je da se u procesu donošenja odluka vodi računa o potrebama mladih.
Od 2005.godine Grad Sombor neprekidno finansira projekte mladih. Ove projekte realizuju  lokalna udruženja građana, ali i srednje škole. Finansijska podrška projektima za mlade se vrši putem gradskih konkursa. Oni se raspisuju, najčešće jednom godišnje  (u prvom kvartalu godine), a po potrebi i češće.
Da bi se unapredio položaj mladih, Grad Sombor je još od 2009.godine usvojio Lokalni akcioni plan za mlade. Ovaj dokument donosi Skupština Grada Sombora a on sadrži određeni broj konkretnih i uvremenjenih mera koje se sprovode sa jednim jedinim ciljem: stvoriti podsticajni ambijent za pun razvoj mladih sugrađana.
Od 2015.godine Grad Sombor je i zvanično otvorio Omladinski klub za mlade. U Omladinskom klubu radi koordinator za decu i mlade. Omladinski klub se nalazi na adresi: Radomira Putnika 2, Sombor.
Više o aktivnostima koje se odvijaju u ovom Omladinskom klubu, o radu Saveta za mlade, i realizaciji gradskih konkursa za decu i mlade možete  čitati na zvaničnom sajtu Omladinskog kluba: www.mladi.sombor.rs
Ukoliko želite, možete kontaktirati Kancelariju putem telefona: 025/302-755 ili putem mejla: kancelarijazamlade@sombor.rs, ili lično – KZM Sombor je smeštena u prostoru bivšeg Doma omladine na Vencu Radomira Putnika, br. 2, u Somboru.
Zvanična internet prezentacija