Povratak na Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација