Povratak na Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о другим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Званична интернет презентација