Povratak na Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о утврђивању зона и коефициената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Званична интернет презентација