Povratak na Порез на имовину

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о утврђивању зона и коефициената за потребе утврђивања пореза на имовину

Званична интернет презентација