Povratak na Порез на имовину

Одлука о утврђивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину

Званична интернет презентација