Povratak na Порез на имовину

Решење о измени и допуни решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Званична интернет презентација