Povratak na Порез на имовину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 2014 – 2018

Званична интернет презентација