Povratak na Градска управа

Заменик начелнице

Начелник Градске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, а по овлашћењу обавља и друге послове које му повери начелник Градске управе.

Заменик начелника Градске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Љубомир Микић

Рођен је 09.04.1954. године у Јагоди, општина Клина. Завршио је основу и средњу школу. Правни факултет завршио је у Новом Саду 1980. године и стекао је звање Дипломирани правник. Био је запослен у Међуопштинском Секретаријату унутрашњих послова у Сомбору у периоду 01.09.1980.-31.05.1992. Био је запослен у Секретаријату унутрашњих послова у Сомбору у периоду 01.06.1992.-06.03.2005. Био… Детаљније
Званична интернет презентација