Povratak na Gradska uprava

Zamenik načelnice

Načelnik Gradske uprave ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, a po ovlašćenju obavlja i druge poslove koje mu poveri načelnik Gradske uprave.

Zamenik načelnika Gradske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

Ljubomir Mikić

Rođen je 09.04.1954. godine u Jagodi, opština Klina. Završio je osnovu i srednju školu. Pravni fakultet završio je u Novom Sadu 1980. godine i stekao je zvanje Diplomirani pravnik. Bio je zaposlen u Međuopštinskom Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Somboru u periodu 01.09.1980.-31.05.1992. Bio je zaposlen u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Somboru u periodu 01.06.1992.-06.03.2005. Bio… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija