Povratak na Заменик начелнице

Љубомир Микић

Рођен је 09.04.1954. године у Јагоди, општина Клина.

Завршио је основу и средњу школу.

Правни факултет завршио је у Новом Саду 1980. године и стекао је звање Дипломирани правник.

Био је запослен у Међуопштинском Секретаријату унутрашњих послова у Сомбору у периоду 01.09.1980.-31.05.1992.

Био је запослен у Секретаријату унутрашњих послова у Сомбору у периоду 01.06.1992.-06.03.2005.

Био је запослен у Одељењу унутрашњих послова у Апатину у периоду 07.03.2005.-28.02.2006.

Почев од 09.12.2014. године обавља функцију Заменика начелника Градске управе града Сомбора.

Званична интернет презентација