окт 24

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ И ЛАП-а ЗА ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ

Градско веће - 136. седница

Градско веће – 136. седница

Градско веће је, на 136. седници, одлучило о расписивању  три јавна позива за финансирање програма и пројеката у 2019. години.

Реч је о јавним позивима за финансирање пројеката и програма за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП)  за младе, финансирању пројеката за реализацију Програма за децу  и о расписивању јавног позива за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома у 2019. години.

Веће је одлучило да Пољопривредно стручна служба, Казнено-поправни завод у Сомбору, Средња пољопривредно-прехрамбена школа и ОШ „Бранко Радичевић“ у Стапару, могу  грађевинско земљиште у јавној својини које није приведено намени, у складу са закљученим уговором,  користити без накнаде као пољопривредно земљиште.

На 136. седници, одржаној 23. октобра, одлучено је о финансијским  и другим питањима из делокруга рада Градског већа.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација