окт 08

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

Градско веће - 134. седница

Градско веће – 134. седница

На 134. седници Градског већа, одржаној данас, чланови Већа дали су сагласност на Статут Предшколске установе „Вера Гуцуња“ у Сомбору и на даље одлучивање предлог ће упутити одборницима Скупштине града Сомбора.

Према образложењу,  најважније измене односе се на смањење броја објеката,  измену поступка за именовање и разрешење чланова Управног одбора ПУ „Вера Гуцуња“. Новим статутом дата су већа овлашћења савету родитеља и прописан нови поступак избора директора ове установе.

Градско веће је усвојило Правилник о постављању посуда за привремено одлагање отпада на јавним површинама на територији града Сомбора,  где Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ обавља делатност управљања отпадом.

Веће је одлучило и о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2019. годину, те утврдило динамику повлачења средстава (годишња квота), по Одлуци о првом ребалансу Одлуке о буџету града  Сомбора за 2018. годину.

Министарство без портфеља задуженог за демографију и популациону политику,  за суфинансирање мере која се односи на едукацију из области популационе политике,   локалној самоуправи је одобрило 557.620,00 динара.  Додатних 142.380,00 динара одобрило је Градско веће, како би се наведена мера реализовала ангажовањем  Народног позоришта  ради извођења представа на српском и мађарском језику, а у програму би учествовале  невладине организације  и културно-уметничка друштава.

У складу са закључком Градског већа, Народно позориште  има обавезу да припреми представу коју би изводило у граду и у најмање три сомборска села, те да ангажује КУД-во које ће представу на мађарском језику приказати у најмање три села.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација