авг 21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАДОВА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА

Градско веће – 78. седница

Градско веће је на 78. седници, одржаној 21. августа 2017. године,  а у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора донетој на 15. седници Скупштине града, донело Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију Града Сомбора. Према закључку Градског већа  Градска управа има 185 извршилаца, једног  Правобранилаштво и  буџетска инспекција  три извршиоца.

Веће је прихватило предлог Комисије за израду и имплементацију Локалног акционог плана  (ЛАП) за запошљавање,  да се  по пријавама пристиглим на јавни позив за организовање спровођења јавних радова у области старих заната, одлучи тако што су прихваћене пријаве  удружења за ангажовање 13  незапослених лица на период од три месеца, односно једно лице мање у односу на захтеве удружења. Тако ће  Удружење  жена за неговање традиције „Стапарска ружа“ моћи ангажовати пет, Удружење „Сувенири Подунавља“ четири, ЗУР „Рустикана“ три незапослена лица и Удружење старих и уметничких заната и домаће радиности Војводине – једно незапослено лице.

За реализовање јавног рада у области старих заната у оквиру ЛАП-а за запошљавање издвојено  је  1.500.000,00 динара.

Градско веће је одлучило и о питањима из области пословног простора, жалбама, имовинско-правним предметима, финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација