авг 20

ГРАДСКО ВЕЋЕ – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ЧЕТВРТОГ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Градско веће - 128. седница

Градско веће – 128. седница

Градско веће је на 128. седници, одржаној данас, утврдило Предлог одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње.

Градско веће је размотрило и прихватило мишљење Савета за здравство града Сомбора да се женама са пребивалиштем на територији града Сомбора старости до 45 година живота, које су претходно имале три безуспешна покушаја вантелесне оплодње пружи још једна шанса.  Наиме, жене имају право на три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а предложеном одлуком која ће бити прослеђена на одлучивање Скупштини града, омогућиће им се да о трошку локалне самоуправе  и четврти пут покушају да прошире породицу.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеним местима на територији града Сомбора, за који су претходно прибављена позитивна мишљења Савета за међунационалне односе Скупштине града Сомбора и националних савета мађарске и хрватске националне мањине. Предлог одлуке биће прослеђен на одобрење надлежним покрајинским органима, а након  одобрења Покрајине и одборницима Скупштине града.

Веће је одлучило о имовинско-правним, финансијским и другим питањима из делокруга свога рада.

***

Градско веће је, 16. августа 2018. године, због хитности одржало 127. телефонску седницу,  на којој су чланови Већа једногласно донели закључак о суфинансирању пројекта инвестиционог одржавања фасаде ОШ „Никола Тесла“ у Кљајићеву.

Вредност пројекта износи 12.486.000,00 динара, град је првобитно Одлуком о буџету града за 2018. годину обезбедио 3.000.000,00 динара, а Покрајински секретаријат за образовање је на конкурсу чији су прелиминарни резултати саопштени 15. августа за овај пројекат доделио четири милиона динара.

С обзиром да је оронула фасада школе у Кљајићеву деценијски проблем и претња безбедности ученика, Градско веће је одлучило да изменом појединих буџетских ставки, односно преусмеравањем средстава обезбеди додатних 5.486.000,00 динара  санирање фасаде Основне школе „Никола Тесла“ у Кљајићеву, односно укупно 8.486.000,00 динара.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација