нов 22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О    БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Градско веће - 91. седница

Градско веће – 91. седница

У периоду јануар-септембар 2017. године укупни  приходи остварени су у износу од  1.744.720.050,00  динара и представљају остварење плана укупних прихода са 55,01 одсто, наведено је у извештају о извршењу Одлуке о буџету града за наведени период. Према извештају, у истом периоду укупни буџетски расходи извршени су у износу од 1.655.717.125,00 динара, односно на нивоу од 51,32 одсто. Градско веће је, на 91. седници, размотрило и прихватило достављени извештај и на даље разматрање и усвајање  упутиће га Скупштини града Сомбора.

Чланови Већа утврдили су Предлог стратешког плана комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године, а о предлогу ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора.

На 91. седници, одржаној 22. новембра 2017. године, прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ о обављању зимске службе у сезони 2017/2018. године, за шта је потребно 23.969.752,40 динара.

Градско веће је  прихватило извештај о спроведеном конкурсу за самозапошљавање незапослених лица, у оквиру којег ће  путем оснивања задруге или радње, бити запослено 31 лице, те конкурсу стручне праксе у оквиру којег ће 18 лица бити оспособљено за рад.

  Веће је именовало и  стручни тим за израду Програма развоја туризма града   Сомбора за период 2017-20125. године. У тим су именовани: Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње,  Милан Стојков, градски архитекта, а испред Одсека за локални економски развој Михаел Плац, шеф Одсека и Николина Ковачић, правник у Одсеку. Чланови  тима испред Туристичке организације града Сомбора су туризмолози Ангелина Нађ и Игор Петровић, те Миријана Ивковић, правник. Руководилац тима је Иван Шимунов.

Градско веће је одлучило и о расписивању конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години, као и пројеката и програма удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у наредној години. Градско веће је одлучило и о расписивању јавног позива за доделу средстава за реализацију  Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација