окт 01

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРОГРАМ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА

Градско веће - 133. седница

Градско веће – 133. седница

Градско веће, на 133. седници, одржаној данас прихватило је Извештај о раду градских и сеоских месних заједница у 2017. години  и упутиће га на коначно разматрање и одлучивање Скупштини града Сомбора.

У извештају се наводе подаци о активностима месних заједница, од броја одржаних седница савета месних заједница,  до утрошка финансијских средстава Одлуком о буџету града  опредељених за  потребе месних заједница. Према подацима наведеним у извештају, види се да је током прошле године за функционисање месних заједница,  из градског буџета усмерено 77,2 милиона динара, односно 89,06 одсто планираних средстава.

Када је реч о активностима месних заједница, у извештају се наводи да су активности највише биле усмерене на прикупљање иницијатива грађана за решавање питања од заједничког интереса и  њихово достављање надлежним органима, предузећима и установама. Месне заједнице су организовале  културне, хуманитарне, спортске и друге акције, наведено је у извештају.

Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о утврђивању принципа и критеријума за расподелу просторија (зграда бившег Комитета КП) за рад политичких странака, ванстраначких организација и синдиката, донете у октобру 2003. године. Разлог за престанак важења наведене одлуке јесте, како се наводи у предлогу, чињеница да је власник непокретности у улици Венац војводе Степе Степановића бр. 9, Република Србија и у листу непокретности нико није уписан као носилац права располагања, коришћења и управљања. То значи да сомборска локална самоуправа не може користити, нити располагати наведеним непокретностима.

Чланови Градског већа су, у оквиру програма подршке спровођењу мера популационе политике, одлучили о расписивању конкурса за доделу бесповратних средстава младим брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом.  За реализацију ове мере опредељено је 12.000.000,00 динара, од којих надлежно Министарство обезбеђује  9.559.200,00, а град Сомбор 2.440.800,00 динара.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација