Informacije

Javna rasprava – uvid

Javni oglasi

Javni pozivi

Konkursi

Najave događaja

Obaveštenja

Pristup informacijama od javnog značaja

Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima… Detaljnije

Razmena podataka iz službenih evidencija

Statistika

Saopštenja, rešenja i drugi akti

Predsednički izbori 2017

Zvanična internet prezentacija