Povratak na Јавни позиви

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању камате на кредите

Званична интернет презентација